Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contractul cu clientul


CONTRACT
de comercializare a pachetelor de servicii turistice
          Nr. …….. din ………………...
          Părţile contractante 
   Societatea Comercială  SIMIAN  SRL,  cu sediul în IASI, str. Prof.A.Sesan  nr.16,Bl.I1-4,sc.I1,Et.1,AP..5., cod unic de înregistrare :RO 3915415,     titulară a Licenţei de turism –AGENTIE ORGNIZATOARE NR.251/04.12.2018, pentru Agenţia de Turism SIMIAN, cu sediul în IASI, str.A. PANU. nr.1 A,bl.A2,parter reprezentată prin-  Luca Maria, în calitate de Director general, denumită în continuare: Agenţia detalista / Mandatar, Polita insolvabilitate sau faliment  seria I,nr.52783/08.10.2021, emisa :  SCASIG  OMNIASIG VIENNA INNSURANCE GROUP SA  Bucuresti. .
                       şi turistul / reprezentantul turistului,  
domnul/doamna :…………………………………………………………………………...., 
domiciliat/domiciliată în:IASI-……………………, telefon :…………..,   psesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate seria:…………….., eliberat/eliberată de:……………….,la data de:………………...valabil pina la data de:……………,.documentul cu care se calatoreste trebuie sa fie valabil inca 6 luni de zile din momentul iesirii la punctul de frontiera,CNP:………………………………..., E-MAIL:………….. au convenit la încheierea prezentului contract. 
I.  Obiectul contractului- îl constituie vânzarea de către Agenţie a pachetului de servicii turistice înscris în   voucher, bilet de odihnă tratament, bilet de excursie, anexat la prezentul contract, şi eliberarea documentelor de plată.    
II. BON COMANDA
Se refera la pachetul de servicii : cu   indicativul: …………..,traseul: GRECIA-CRETA- PLECARE DIN IASI
Organizator :  ……………………………… SRL   ,conform contract colaborare nr ……../ ……………………., 
Polita de asigurare :……………………  Seria…… Nr. ………………. valabila   de la :……………….  pina la :……………………. 
Perioada:……………………………………… mijloc  de transport: ……………………………………………….. 
Ziua :…………………………………..,.locul  de imbarcare :IASI
tipul si categoria cazarilor :CF.PROGRAM,servicii de masa :CF.PROGRAM,.alte solicitari speciale : CAM   SUPERIOR BUNGALOW WATER FRONT  
Servicii neincluse in prêt :CF.PROGRAM.
Numarul de persoane pentru care se comanda pachetul de servicii :2(DOI)ADULTI
Din care copi : nu este cazul ,.virsta copiilor :NU .
Cu  nume si prenume : …………………………………………………………………………………………………………………….…..
III. Preţul 
Preţul contractului este :…………………………………... şi cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenţiei şi T.V.A. Avansul este de min 40% din valoare pachet servicii :………………………….AVANS LA INSCRIERE.-iar diferenta se va achita astfel :  pina la -…………………………...  Plata se poate face in Euro sau lei la curs BNR din ziua platii 
   IV. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei 
   1. În cazul în care Agenţia este nevoită să modifice una dintre prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia să informeze turistul cu cel puţin 15 zile înainte de data plecării. 
   2. Agenţia poate să modifice preţul contractului, în sensul majorării sau micşorării, după caz, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, ale redevenţelor şi ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi şi ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. 
   3. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată: 
   a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate; 
   b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice; 
   c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate. 
   4. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri: 
   a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului; 
   b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificări de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport etc.). 
   5. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris turistului, în termen de 3 zile înainte de data plecării, următoarele informaţii: 
   a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract; 
   b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contractarea organizatorului şi/sau a detailistului; 
   c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului. 
   V. Drepturile şi obligaţiile turistului 
1. În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 5 zile înaintea datei de plecare. În acest caz Agenţia reziliază contractul cu turistul care cesionează contractul şi încheie un alt contract cu noul turist. Pentru călătoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai dacă există posibilitatea transferării locului de zbor. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări. 

                                                                                                                   TURIST :_______________
                         
2. În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament, turistul are obligaţia să respecte programul de acordare a serviciilor în România, respectiv: în staţiunile de pe litoral, cazarea se face la ora 18,00 a zilei de intrare şi se termină la ora 12,00 a zilei înscrise pe voucher ori pe biletul de odihnă şi/sau de tratament; în staţiunile din ţară, altele decât cele de pe litoral, cazarea se face începând cu ora 12,00 a zilei de intrare şi se termină cel târziu la ora 12,00 a zilei următoare celei înscrise pe bilet.                                                                                                                     
    3. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către Agenţie a sumelor plătite.                                                                                                                                                                    
 4.1. Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. III pct. 1, hotărârea sa de a opta pentru:     a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor; sau 
              b) acceptarea noilor condiţii ale contractului. 
   4.2. În cazul în care turistul reziliază contractul sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul: 
        a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie;                                                                                                                                                      
       b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ; 
       c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului. 
  4.3. În toate cazurile menţionate turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care: 
   a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat în scris turistul cu cel puţin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării; 
   b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene); 
   c) anularea s-a făcut din vina turistului. 
   5. Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii. 
    Dacă turistul solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv, şi încheierea unui nou contract. 
   6. Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie. 
   7. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament), în vederea acordării serviciilor turistice. 
8. Copiii minori (sub 18 ani) pot iesi din tara daca:    a)sunt insotiti de ambi parinti sau   b) sunt insotiti de un parinte care are acordul notarial sau cerificatul de deces al celuilalt ori hotarare judecatoreasca definitiva de incredintare a copilului, etc. sau   c) sunt insotiti de un insotitor care are asupra sa propriul certificat de cazier judiciar si declaratiile notariale ale celor doi parinti. Obs. -  nerespectarea celor de mai sus duce la oprirea in frontiera romana a copiilor, caz in care agentia de turism nu raspunde de consecinte.
   VI. Renunţări, penalizări, despăgubiri ;
       Cînd pachetul de servicii turistice este organizat direct de  agentia de turism SIMIAN : 
   1. În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează: 
   a) ....30% din preţul pachetului de servicii(dar nu mai putin de 50euro), dacă renunţarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte de data plecării; 
   b) ....70% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 16-30 de zile înainte de data plecării; 
   c) 100 %din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 16 zile înainte de plecare sau pentru neprezentarea la program. 
       Cînd pachetul de servicii turistice este organizat prin alta agentie touroperatoare –SC …………….. SRL …………….:                        PREZENTUL CONTRACT PRIN ………………………………………..   penalizarile sunt  aplicate  astfel :
30% pana cel tarziu cu 31 zile inainte de data inceperii sejurului, exceptand ziua plecarii
50% daca renuntarea se face în intervalul 30 - 25 zile inainte de data inceperii sejurului, exceptand ziua plecarii;
70% daca renuntarea se face în intervalul 24 - 15 zile inainte de data inceperii sejurului, exceptand ziua plecarii;
100%   daca renuntarea se face în intervalul de maxim 14 zile inainte de data inceperii sejurului, exceptand ziua plecarii sau prin neprezentarea la program.                                                                             

    Se aplica termenele de renuntare adoptate de catre aceasta si termenele speciale acolo unde ele exista.
    Schimb de nume si de date nu sunt permise,nu se aplica reduceri ptr suplimente si taxa de statiune,anularile cu penalizare 100%  .
   2. Pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale. 
   3. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele achitate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia. 
   4. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli. 


                                                                                                                                TURIST :_______________

  5. Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă sau dacă este întors de la graniţă de către poliţia de frontieră. 
   6. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice, cu număr de înregistrare la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare. 
   7. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract.          
   8. In cadrul ofertelor speciale (INSCRIERI TIMPURII,EARLY BOOKING,ALTE OFERTE SPECIALE-PROGRAME SENIOR SI NONSENIOR –penalizarea este de 100%, din pretul totalal pachetului,nu se accepta renuntari ,modificari de data de plecare si de nume.
   VII. Reclamaţii 
2. În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate la faţa locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât Agenţiei, cât şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului).                                                                                            
  
3. Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 3 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenţia urmând ca, în termen de 5 zile calendaristice, să comunice turistului despăgubirile care i se cuvin.   
   VIII. Asigurări - Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilităţii sau falimentului Agenţiei la Societatea de Asigurare  SC   OMNIASIG VIENNA INNSURANCE GROUP SA  Bucuresti , str . Grigore Mora, nr. 23, Sector 1 ,  POLITA SERIA I , NR. 52783/ 08.10.2021 , telefon 0214057420, fax :0213114490.Despagubirea va fi platita in termen de 30 (treizeci) zile calendaristice  de la data    primirii de catre Asigurator a documentelor justificative de la turist,conform art.10.9 din conditiile de asigurare anexate la asigurarea privind rambursare cheltuielilor de repatriere si /sau a sumelor achitate de turist,in cazul insolvabilitatii sau falimentului ag.de turism.                                                                                                                    
  Nu ezitati sa incheiaţi asigurarea STORNO(odata cu avansul) prin care societatea de asigurari restituie banii in cazul neparticiparii la excursie datorita (vezi conditiile politei de asigurare) : imbolnvirilor,deceselor, accidentelor,furturilor de documente de calatorie, etc.                     
 Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje.         
   IX. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele: 
   a) voucherul,                             biletul de odihnă-tratament,                                        biletul de excursie, după caz; 
   b) programul turistic, în cazul acţiunilor turistice. 
   X. Dispoziţii finale 
   1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
   2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare. 
   3. Contractul poate fi prezentat şi sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, dacă turistul este informat despre aceasta şi dacă documentul conţine informaţiile prevăzute de art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare. 
Agenţia,                                                                                                                     Turist,
         Denumirea: SC SIMIAN SRL IASI..                                                Numele :……………………...
         Reprezentantul : LUCA MARIA                      


 


ANEXA LA CONTRACTUL DE COMERCIALIZARE A
PACHETULUI DE SERVICII TURISTICE NR:………/ ……………………..
TURIST: ……………………………………………………..

                        Urmare a unor nemultumiri aparute in anii precedenti,ne vedem nevoiti sa va aducem la cunostiinţă urmatoarele:
            Agentia organizatoare si revinzatoare nu se face responsabila de situatii in care apar nemultumiri ca urmare a sesizarii unor eventuale discordante dintre clasificarea oficiala a anumitor servicii turistice(hotelui,restaurante,mijloc de transport etc.)si calitatea acestora.
Clasificarea unitatilor de cazare din anumite tari vizitate,asa cum este prezentata in oferta,este cea oficiala acordata de ministerele de resort din tarile respective si poate sa nu corespunda intotdeauna cu clasificarea 
unitatilor de cazare din Romania.
             In anumite situatii,cind serviciile de cazare nu sunt oficial clasificate pe stele(exp.Grecia,Insulele Mauritius,Japonia etc)s-a procedat la clasificarea acestora prin echivalenta.Astfel,cat.D =1 stea,categ.C=2 stele,categ.B(cat.standard/superior)=3 stele,categ.A(First class=4 stele,cat.Deluxe=5 stele,sau daca acest lucru nu este relevant,s-a procedat la clasificarea acestora in functie de facilitati.
             De asemenea clasificarea unitatilor de cazare poate sa difere de la o tara la alta sau chiar in interiorul aceleasi tari,unele hoteluri putind avea anumite facilitati pe care altele nu le au.
              In general,hotelurile din statiuni beneficiaza de mai multe facilitati decit hotelurile din orase,aceasta
nefiind insa o regula generala.
              Facilitatile minime pentru un hotel de 3 stele nu include neaparat dotarea camerelor cu aer conditionat,televizor,frigider/mini bar,unele din aceste facilitati putind sa lipseasca.
              In cazul vilelor,apartementelor,studiourilor,in general a serviciilor de cazare ′self catering(regim de autogospodarire),facilitatile acestora difera fata de hoteluri(dotarea camerelor nu include de regula sapun.prosoape,hirtie igienica,curatenia fiind facuta doar la prima  intrare in camera).
               Anumite programe turistice include si cazari pe ferry-boat.Cabinele de ferry-boat au de regula paturi suprapuse si nu au intotdeauna in dotare grup sanitar propriu,acestea fiind comune pentru mai multe cabine.

                Mesele acolo unde sunt precizate,se asigura in restaurante clasificate conform unitatilor de cazare din care fac parte,iar in cazul meselor servite in alte restaurante decit cele care apartin de unitatile de cazare,acestea sunt clasificate conform normelor locale.
                Cinele festive(de Craciun.Revelion,Paste etc.)se desfasoara conform traditiilor din tarile respective,acestea putind sa nu corespunda din punct de vedere al imaginii,cantitatii si calitatii cu cele din Romania.
                 Fiecare tara are cutume si perceptii diferite asupra acestor evenimente care pot sa nu corespunda intotdeauna cu asteptarile turistilor straini.In general,preturile care se percep pentru cinele festive nu se refera exclusiv la contravaloarea meselor respective,ci sunt preturi conjuncturale care acopera asa numita”taxa de eveniment”
                  Micul dejun difera de asemenea de la o tara la alta,acesta putind fi gen bufet suedez,sau meniu fix portie.   
                  Din respect fata de regulile internationale,este interzis a se scoate mincare/bautura sau a se aduce mincare/bautura pentru consum.
                  Transportul se asigura cu autocare si companii aeriene licentiate. In cazul transportului cu autocarul se fac opriri periodice la anumite intervale de timp pentru necesitati sau servirea mesei.Toaletele din autocare nu se folosesc.iar fumatul in autocar este INTERZIS.

                                                                                                 TURIST:  ……………………                     Excursiile optionale se refera la acele excursii care nu sunt incluse in costul pachetului turistic,acestea putind fi cumparate sau nu de catre turisti.Inscrierea si plata excursiilor optionale,in cazul in care acestea sunt organizate de agentia organizatoare,se va face in tara,inainte de plecare,iar in cazul excursiilor organizate de terti sau parteneri locali,acestea pot fi comandate si platite si la fata locului,direct reprezentantilor locali.
                      Pe durata circuitelor,tururile de oras se fac pietonal sau cu mijloacele de transport locale,daca in program nu este precizat altceva.Datorita restrictiilor de circulatie in marile orase,autocarele nu au voie sa intre in incinta sau in apropierea anumitor obiective turistice.
                      Agentia organizatoare foloseste ghizi autorizati in circuitele pe care le organizeza.Conform legilor internationale,doar ghizii locali au dreptul sa ofere servicii in interiorul muzeelor,monumentelor,asezamintelor de cult.
                        In acest caz,ghizii romani vor oferi explicatii turistilor doar  in afara obiectivelor turistice,ghidajul cu ghizi autorizati locali,acolo unde nu sunt prevazuti in program,putind fi posibil doar daca grupul de turisti consimte la angajarea acestora,urmind ca ghidul raman sa efectueze traducerea.
                         Vizitarea muzeelor,datorita intereselor si gusturilor diferite ale turistilor,se face individual,cu stabilirea de catre ghid a locului si a orei de intilnire cu grupul.Anumite obiective turistice incluse in program pot sa-si modifice orarul de vizitare fara instiintare prealabila,in acest sens,agentia nu poate fi facuta raspunzatoare.

                           Am luat la cunostiinta precizarile din prezentul act aditional la contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice.

 Doresc sa inchei asigurarea STORNO                    Nu doresc sa inchei asigurarea storno si imi asum  riscurile

                  ……………………………………………….
                                                   

                  

    SIMIAN SRL IASI                                                               TURIST,
                                                                                                 
                                                                                                   Nume si prenume :
            Ec.  Mariana  Luca                                                                                                                                             
                                                                           
     …………………………………                                           Semnatura          ……………………………